Vi klädbytare i Skellefteå arrangerar två klädbytardagar per år. En lördag på våren i april/maj och en lördag på hösten i september. Vi brukar ha öppet mellan klockan 09-14.

Syftet med klädbytardagarna är att gynna barnfamiljernas ekonomi. Att kunna sälja barnens urväxta kläder, gamla leksaker, böcker med mera och köpa fina begagnade saker är en bra idé tycker vi.

Vi är en ordinarie stab, bestående av ett trettiofemtal tokiga glada personer, som arbetar varje gång. Om någon är sjuk eller på annat sätt förhindrad att närvara så tas vikarier in efter en vikarielista. Vill man anmäla sig som vikarie kan man gärna höra av sig till oss via hemsidan (längre ner på denna sida) eller kontakta någon av oss under klädbytardagarna.

Vi arbetar helt ideellt och den enda förmånen vi har är att vi får handla för eget behov på fredag kväll (läs natt) och att vi får en pizza var (eller annan mat) på lördag till middag.

Vi brukar även tillåta några barn till oss att vara med på klädbytardagen och hjälpa till. De måste gå lägst i fjärde klass. Alla som är med och arbetar måste vara med och arbeta hela helgen, inte bara en av dagarna.

Möten

Vi har möten inför varje klädbytardag ungefär en månad i förväg. Där deltar de som ska vara med plus eventuella vikarier.

Ansvariga för klädbytardagen är två personer på ordinarielistan. En person byts ut på våren och en på hösten enligt ett rullande schema. Kallelse till möte ansvarar den för som är sammankallande den gången.

På mötena tas aktuella och praktiska saker upp, till exempel: Vem handlar in kuvert, papper och annat förbrukningsmaterial? Vilka ska vara kassaansvariga? Hur var det sist? Vad kan vi förbättra? Med mera.

Mötena är riktigt trevliga och vi brukar ibland äta gott. Ofta blir det surströmming.